Anna fra Røros

Anna fra Røros utspiller seg i bergstaden i rundt 1910.  Serien skrives av Annikki Øvergård og gis ut av Cappelen Damm.